به وب سایت های ما خوش آمدید!

دستگاه ضربه زدن

  • دستگاه ضربه زنی سرعت چند دوکی

    دستگاه ضربه زنی سرعت چند دوکی

    ما فناوری پیشرفته را اتخاذ می کنیم.می توانید آجیل های معمولی و همچنین آجیل های خاص، شکل زیبا، استفاده راحت، اپراتور ایمن را بزنید.این دستگاه شیر آب جدید برنامه هوشمندی را اتخاذ می کند تا از ویژگی هایی مانند ایمنی، صدای کم و ضربه کمتر اطمینان حاصل کند، به خصوص اینکه اگر مهره مانند کج درست ننشیند، به طور خودکار متوقف می شود، کارگر را برای بررسی هشدار می دهد.